התכווצות איזוטונית

במסגרת קורס זה לא תעמיקו בכל הנוגע להתכווצות איזוטונית, אולם במהלך לימודיכם על פעולת הלב תצטרכו להכיר היטב את כל התופעות הקשורות בה. לפיכך, הרי לכם כמה עובדות, על קצה המזלג...

במהלך התכווצות איזוטונית מצליח השריר להרים את המטען המחובר אליו ולהניפו באוויר. במהלך ההתכווצות משתנה אורכו של השריר:

כיצד אם כן משתנה מתיחותו של השריר במהלך התכווצות איזוטונית?

 

   

כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים