סרקומר - היחידה הפונקציונאלית

היחידות הפונקציונאליות בשריר השלד ערוכות במבנה מסודר החוזר על עצמו בדיוק רב. במבט כללי ניתן להבחין ביחידה הפונקציונאלית של סיב השריר המכונה סרקומר (בין שני קווי Z, המהווים מרכיב של השלד התוך-תאי). האזור בו מצויים סיבי המיוזין מסומן באות A. רצועת סיבי אקטין שאינה חופפת לסיבי המיוזין המשותפת לשני סרקומרים (משני צידי קו Z) מכונה רצועת I.

הסיבים השונים מעוגנים אל השלד התוך-תאי על-ידי שורה של חלבוני תמיכה (Titin, Nebulin ועוד). איור מפורט יותר מלמד כי לכל אורך אזור A קיימת חפיפה בין ראשי המיוזין לבין האקטין, פרט למרכז הסרקומר (אזור H), כפי שניתן לראות באיור הבא:

 

 

   

כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים