תלות המתיחות האקטיבית באורך השריר

כפי שראיתם, אורכו ההתחלתי של השריר משפיע על הכוח (המתבטא במתיחות) אותו השריר מפתח. מדוע?

אורכו של השריר קובע את מידת החפיפה ההתחלתית (לפני תחילת ההתכווצות) בין ראשי המיוזין לבין סיב האקטין. הכוח המכסימלי אותו מסוגל השריר לפתח בעקבות גירוי פרופורציוני למידת החפיפה הזו, לפיכך מידת הכוח אותו מסוגל השריר לפתח תלויה באורכו ההתחלתי. באיור שלפניכם מוצגת עקומת אורך - מתיחות-אקטיבית בסרקומר בודד. שימו לב כיצד משפיעה מידת החפיפה בין הפילמנטים על המתיחות:

האורך ההתחלתי קובע את מידת החפיפה בין הפילמנטים, או במלים אחרות, את מספר ראשי המיוזין המוצבים כל אחד מול אתר הקישור המתאים ע"ג מולקולת האקטין ומוכנים להיקשר אליו לכשיגיע גירוי ועמו שטף של יוני סידן.

ולבסוף, בגוף, כשהוא מעוגן לעצמות השלד, אורכו של השריר במנוחה (L0) הוא בדרך-כלל כזה שמאפשר לו לפתח כוח מכסימאלי. כיצד אם כן מתרחשת בקרת הכוח בשריר השלם?

בקרת הכוח in-vivo מתרחשת ברמת מערכת העצבים המרכזית על-ידי שליטה בתדר הגירוי ושליטה על מספר היחידות המוטוריות (גדולות וקטנות כאחת) שמופעלות. עוד בנושא זה תלמדו בפרק על מערכת העצבים המרכזית.

 

   

כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים