The old way

 

בעבר נעשה הניתוח לאטמות גבוהה של פי הטבעת ללא התייחסות למערכת הספינקטרים.

בגישה פרינאלית זוהה קצה המעי האטום והובא בדרך הקצרה ביותר עד לנקודה שנבחרה להיות פי הטבעת החדש.

 

 

 

    

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים