בקע כלוא זה נמצא אדום ורגיש.

החשד לסבל מעי גבוה ומתחייב ניתוח מיידי.

    

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים