Ranula 

רנולה הינה לזיה ציסטית בבסיס הלשון שמקורה בבלוטת רוק סתומה.
הטיפול – לרוב ניתוחי.

המשכיות עד לצוואר באזור תת-לסתי קיימת, אך נדירה.

    

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים