זוכרים באיזה דף הפסקתם את המבחן בפעם הקודמת? עברו ישירות אליו!

תכנון וביצוע: שיר בנוביץ'

מרכז המחשבים ע"ש אגנס גינגס

הרשות למחשוב - השלוחה הרפואית

האוניברסיטה העברית בירושלים

Photographs were kindly provided by Prof. Philip L. Walker

University of California, Santa Barbara © All rights reserved.

Updated: Tuesday, September 03, 2002

 


Best viewed with Microsoft Internet Explorer 5 or higher
and screen resolution of 1024x768 pixels.

Copyright ©, 2002, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved.