שן 11

 

חותכת מרכזית עליונה - השן מאופיינת בשורש אחד. זוהי השן הרחבה ביותר במימד המזיו-דיסטלי מבין הקדמיות (חותכות וניבים). במבט לביאלי הזווית האינסיזו-מיזאלית היא ישרה יחסית והזווית האינסיזו-דיסטלית היא קמורה יותר, הפן המזיאלי ישר יותר מהפן הדיסטלי. האספקט הפלטינלי של השן צר יותר וקצר יותר מהאספקט הלביאלי. במבט פלטינלי ניתן להבחין בפוסה מודגשת אשר משני צדדיה המזיאלים והדיסטלים נמצאים marginal ridges. אפקלית לפוסה קיים צינגולום בולט.

 

עזרה בזיהוי:

  • עליונות מול תחתונות - המורפולוגיה שונה בצורה משמעותית - בחותכות תחתונות לא נראה צינגולום ברור. הכותרת של חותכת עליונה היא מעוגלת יותר במבט אוקלוזלי ביחס לתחתונה.

  • חותכת ראשונה מול שנייה - ההבדל העיקרי הוא בגודל של כל המימדים.

  • 11 מול 21 - מומלץ לשים לב להבדל בין הצד הדיסטלי המקומר לבין הצד המזיאלי הישר ולהבדל בין הזווית האינסיזו-מיזאלית הישרה יחסית לבין הזווית האינסיזו-דיסטלית הקמורה.

 

 

 

 

  [דף ראשי] [לימוד עצמי]

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים