שינויי מתיחות במהלך התכווצות איזומטרית - תגובת twitch

כאמור, אם השריר מקובע בשני קצותיו למשטחים נייחים (או במקרה וקשורה אליו משקולת כבדה מאד, כמו באיור שלפניכם) ניתן למדוד את שינוי המתיחות בשריר בלי שזה ישנה את אורכו. דהיינו, מדידות אלו מתבצעות בתנאים איזומטריים.

בתנאים איזומטריים, גורם גירוי יחיד לעלייה במתיחות השריר (twitch), כפי שאתם יכולים לראות באיור הבא, המתאר באופן סכמאטי את המתרחש בשריר הסובך (Gastrocnemius). ניתן לראות כי מרגע מתן הגירוי (החץ הירוק) לעצב המעצבב את השריר חולפות מספר מילישניות עד לתחילת העלייה במתיחות השריר. זמן השהיה זה כולל בחובו את משך הולכת פוטנציאל הפעולה בעצב ואת השחרור הסינפטי, כמו גם עלייה בריכוז הסידן התוך-תאי (כפי שתלמדו בפרק הדן בבקרה על תהליך ההתכווצות). בנוסף, חולף זמן עד אשר מצליח האלמנט המתכווץ למתוח לחלוטין אלמנטים אלסטיים ורק אז מתחילה להיבנות המתיחות הנמדדת (ע"ע המכונה המתכווצת).

שרירים שונים מגיבים בעצמה שונה ובמשך שונה לגירוי. באיור שלפניכם מוצגות שלוש דוגמאות לתגובת twitch בשלושה שרירים שונים (עצמת התגובה מנורמלת, כמובן). שימו לב למשך התגובה השונה משריר לשריר, בהתאם לתפקיד אותו ממלא השריר in vivo:

 

   

כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים